Sisindiran Paparikan Piwuruk

Batu kali dina cai
Dina cai aya hurang
Punten abdi sanes ahli
Sepi harti kirang luang

Hayam jago boga dua
dipeuncit poe kamari
kudu getol ka sakola
sangkan jadi jalma ngarti



Ka pasar meuli kapiting
kapitingna tinggal dua
Ulah sok liar ti peuting
osok loba gogodana

Samemeh ngamparkeun kasur
samak heula ambéh rinéh
saméméh nyalahkeun batur
tilik heula awak manéh

Ngala lauk meunang selar
bungkusna ku daun jati
Sakur mahluk nu gumelar
dipikaasih ku gusti

Sereh ti Gunung Koromong
dipelak di kolong sasak
Samemeh anjeun pok ngomong
pikir heula masing asak

Papan kiara ditatah
iraha jadi lomari
Mun bisa miara letah
mokaha salamet diri

Nimbang pare deukeut pager
tumpukanana ngajajar
Tinimbang jeung udar-ider
leuwih hade ge diajar

Nanggap wayang diheulakeun
bodorna Cepot jeung Gareng
Murid nu rajin ngapalkeun
moal meunang peunteun goreng

Kanikir siki kanikir
cangkudu meunang panimu
Kapikir beuki kapikir
hirup kudu loba elmu

Barangbang dahan kalapa
malang dina jalan suni
lamun hidep geus dewasa
kudu bisa jaga diri

Subscribe to receive free email updates:

21 Komentar untuk "Sisindiran Paparikan Piwuruk"

 1. daun pulus dilulunan
  jojodog ti tarkolot
  sugan tulus lalaunan
  aya jodi pakokolot

  ReplyDelete
 2. Boboko ayakan kalo
  cecempeh wadah gorengan
  bobogohan ulah ka alo
  matak loba kagorengan

  ReplyDelete
 3. Tangkal saledri tangkal kangkung
  dijengkal baki didapur
  aya istri di kerudung
  hanjakal beuki salaki batur

  ReplyDelete
 4. Ngakan tai budak orok, sa huap terap jadina sok tuluykeun

  ReplyDelete
 5. Kamana Jalan Ka Jogja
  Kaditu Ka Palih Wetan
  Kamana Jaln Ka Surga
  Ka ditu Ka Pangaosan

  ReplyDelete
 6. Kamana Jaln Ka Jogja
  Kaditu Kaplaih WETAN
  kamana Jaln Ka Surga
  Kaditu Kapangaosan

  ReplyDelete
 7. KAMANA JALAN KA JOGJA
  KADITU KAPALIH WETAN
  KAMANA JALAN KASURGA
  KADITU KA PANGAOSAN

  ReplyDelete
 8. cikaracak ninggang batu
  laun laun jadi legok
  tai cakcak ninggang huntu
  laun laun mah di lebok

  ReplyDelete
 9. ere ere daun pare
  meulak suuk d'solokan
  aya awewe eukeur sare
  kacang na eulok"an

  ReplyDelete
 10. Di pikir pikir ketemu nih!

  -saya ingin pnya gitar
  Gitarnya warna coklat
  Saya ingin pnya pacar
  Pacar nya yg rajin sholat!
  🎉🎉☺😊👍👋✌👏👏👏

  ReplyDelete
 11. Cau naon cau naon
  Cau keletuk Di juru
  Bau naon bau naon
  Bau hitu di Juru

  ReplyDelete
 12. assalmu'alaikum
  aya teks drama sisindiran?

  ReplyDelete
 13. Nanggap wayang diheulakeun
  Bodorna cepot jeung gareng
  murid nu rajin ngapalkeun
  moal meunang peunteun goreng

  Bodorna cepot jeung gareng
  Lucuna kabina bina
  Lamun embung peunteun goreng
  kudu getol di ajarna

  ReplyDelete
 14. hayam jago boga dua
  di peuncit poe kamari
  kudu getol kasakola
  sangkan jadi jalma ngarti

  sore sore jeung bi titi
  meuli daging ka mang agung
  percuma jalma pangarti
  lamun sifatna adigung

  ReplyDelete
 15. Ninyuh ubah ku cipati
  Di wadahan piring gelas
  Anu sabar eta pasti
  Ku allah di pikaweulas

  ReplyDelete
 16. aya hiji balon rek bitu
  sabab kagencet ku buhaya
  naha urang sunda teh kitu
  mopohokeun kana budaya

  ReplyDelete
 17. aya manuk dina pager
  na sukuna aya bola
  lamun hayang jadi pinter
  kudu getol ka sakola

  ReplyDelete