Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA

carasunda.com-Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA
Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan USBN Bahasa Sunda taun 2019.
Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA sae pisan kanggo ngalatih sareng ngukur kompetensi para siswa SMA/SMK atanapi MA.
Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA ieu mangrupikeun soal Tes Pendalaman Materi (TPM) anu disusun ku Tim Guru Bahasa Sunda SMK Darussalam. Tangtosna wae soal ieu tebih tina kasampurnaan, Soal ieu teu sadaya ngawengku kisi-kisi USBN Bahasa Sunda 2018-2019 anu tos ditetepkeun.
Conto Soalna sapertos kieu :
Puji teu kendat urang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Puja salawasna urang sangggakeun ka Allah Nu Maha Kawasa. Solawat sinareng salam, mugi langgeng ngocor ngagolontor ka jungjunan alam, nabi anu mulya, Muhammad saw.
1.    Paragrap di luhur ka asup kana..…
a.    Panutup biantara                d. Bubuka jeung panutup biantara       
b.    Eusi biantara                    e. Bubuka jeung eusi biantara
c.    Bubuka biantara
2.    Patokan pupuh kinanti nyaeta....
a.    8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i            c. 8u, 8i, 8a, 7i, 8a, 8i        e. 8u, 8i, 8a, 8i, 7a, 8i
b.    8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 7i            d. 8u, 8i, 7a, 8i, 8a, 8i

3.    ᮎᮤᮊᮛᮎᮊ᮪ ᮔᮤ ᮀᮌᮀ ᮘᮒᮥ
a.    cikaracak ninggang batu                d. cikaracak laun-laun jadi batu
b.    cikaracak ninggang kana batu            e. lila-lila jadi legok
c.    cikaracak ninggang bata

Link Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA, mangga klik !
Download Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA Taun Pelajaran  2017-2018 Paket 1
Download Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA Taun Pelajaran  2017-2018 Paket 2
Download Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA Taun Pelajaran  2017-2018 Paket 3
Download Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA Taun Pelajaran  2017-2018 Paket 4
Pamugia Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA Taun Pangajaran 2017-2018 ieu mangfaat.

Subscribe to receive free email updates:

12 Komentar untuk "Soal Latihan USBN Bahasa Sunda SMA/SMK/MA"

 1. abdi nyuhungkeun ..anu didownload teh parantos sareung jawaban atanapi teu Acan.?

  ReplyDelete
 2. hatur nuhun sateuacana pak... neda widi kange ngaunduh....

  ReplyDelete
  Replies
  1. sami-sami, mangga kang kantun diunduh wae, mugia mangfaat.

   Delete
 3. Replies
  1. aya tapi dina postingan nu enggal, pilari we dina kategori blog "soal bahasa sunda" teras klik anapi dina menu bank soal teras klik soal SMA/SMK. hatur nuhun

   Delete
 4. kangge Paket 1 nyhungken sareng kunci jawaban, pami tiasa dikintun sareng link'na hatur nuhun sateuacanna

  ReplyDelete