Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Sunda SMA/SMK/MA

carasunda.com-Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Sunda SMA/SMK/MA

Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Sunda SMA/SMK/MA ieu tiasa di download langsung. Soal ieu tiasa dianggo latihan kanggo tatahar dina mayunan UKK Bahasa Sunda.

Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Sunda SMA/SMK/MA sae pisan kanggo ngalatih sareng ngukur kompetensi para siswa SMA/SMK atanapi MA.

Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Sunda SMA/SMK/MA ieu mangrupikeun soal Tes Pendalaman Materi (TPM) anu disusun ku Tim Guru Bahasa Sunda SMK Darussalam. Tangtosna wae soal ieu tebih tina kasampurnaan, Soal ieu teu sadaya ngawengku kisi-kisi UKK Bahasa Sunda taun ayeuna anu tos ditetepkeun.

Conto Soalna sapertos kieu :

aya lumut dina batu,
aya kuya di muara.
Kedah tumut kana waktu,
di dunya urang ngumbara

1.    Mun ditilik tina wangunna sisindiran di luhur ka asup kana wangun....
a.    Rarakitan                 c. Wawangsalan                                e. Guguritan
b.    Paparikan                d. Rarakitan jeung Paparikan

2.    Mun ditilik tina eusina sisindiran di luhur kaasup kana...
a.    Silih Asih                c. Banyol            e. Hereuy
b.    Sesebred                 d. Piwuruk

3.    Abdi teh kapiring leutik
Kaisinan ku gamparan
Wangsalna........
a.    Piring                    c. Kuring            e. Leutik
b.    Pisin                     d. Isin


Link Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Sunda SMA/SMK/MA, mangga klik download!Baca Oge : Soal Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/MAK Kelas XI, mangga Download Di Dieu
                   
Soal Bahasa Sunda SMA/SMK/MA/MAK Kelas X,   mangga Download Di Dieu


Pamugia Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Sunda SMA/SMK/MA ieu mangfaat.

Subscribe to receive free email updates:

2 Komentar untuk "Soal Ujian Kenaikan Kelas Bahasa Sunda SMA/SMK/MA"